خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

شیوه ارجاع اصولی و علمی به منابع تحقیق براساس استاندارد جهانی

  اعتبارافزایی و اعتبارسنجی هرتحقیق براساس منابع مورد استفاده کمیت و کیفیت

  همانطوریکه می دانید هرتحقیقی منابعی دارد که انواع مختلفی می تواند شامل شود

  منابع کتابی منابع مقالاتی منابع ..........

  منابع فارسی منابع انگلیسی 

  و هرکدام از انها باید با اسلوب و قاعده خاص و استانداری هم در پایان تحقیقات و قسمت منابع بصورت الفبایی اورده شوند و هم نحوه ارجاع آنها در متن هم باید درست صورت پذیرد و هماهنگی لازم برقرار باشد

  http://www.m-iau.ac.ir/downloads/pazohesh/tahsilat%20takmili/egtesad/3.pdf

   

   در فهرست منابع به نکات زير توجه شود:

   ابتدا منابع فارسي سپس منابع انگليسي ميآيد.

   منابع فارسي و انگليسي )جداگانه( بايد به ترتيب حروف الفبا باشند )براساس امكانات نرم افزار Word ميتوانيد منابع فارسي و انگليسي را جداگانه مرتب نماييد(

  .  كليه منابع بايد داراي شماره باشند )ترتيب شمارهگذاري از يك، بدون توجه به منابع فارسي و انگليسي ميباشد

  (.  اگر دو منبع مربوط به يك فرد )افراد( بود براساس شيوه گفته شده در قسمت قبل درقسمت سال، سال به همراه حرف الفباي مورد نظر به تناسب منبع فارسي يا انگليسي ميآيد.

   اگر دو منبع مربوط به يك فرد )افراد( در سالهاي مختلف بود ابتدا منبع قديميتر و سپس جديدتر ميآيد.

   مثال زير نمونهاي از منظور بندهاي فوق است:

  1 )آذربايجاني، ک.؛ شهيدي، آ. و محمدي، ف. )1811 .)بررسي ارتباط بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي، تجارت و رشد در چارچوب يك الگوي خودتوضيح با وقفههاي گسترده )ARDL .) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي،2 :11-1.

  2 )آرمن، ع. و زارع، ر. )1811 .)بررسي رابطه علّيت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1811-1811 .فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، 21 :118-111. 6

  3) Anania, G. (1997). Policy Choices and Interdependence of Country Decisions in the Implementation of the 1994 GATT Agreement on Agriculture. European Review of Agricultural Economics, 5: 161-181.

  4) Byerlee, D. and Morris M.L. (1993). Calculating Levels of Protection:Is It Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. World Development, 21 (5): 805-815


  این مطلب تا کنون 28 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : منابع ,انگليسي ,فارسي ,منبع ,ميآيد ,براساس ,منابع فارسي ,فصلنامه پژوهشهاي ,1811 بررسي ,منبع مربوط ,انگليسي ميآيد ,
  شیوه ارجاع اصولی و علمی به منابع تحقیق براساس استاندارد جهانی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر